Sare cu nanoparticule

RO: Sortimentele de sare cu nanoparticule sunt produse noi, unice în lume, obţinute pe baza invenţiilor RO U 2016 00037, RO U 2016 00040 şi A 2018 00833. Aceste produse sunt sub protecţie internaţională cu titlul de proprietate intelectuală şi nu pot fi reproduse fără acordul autorului.

EN: The assortments of salt with nanoparticles are new products, unique in the world, obtained on the basis of the inventions RO U 2016 00037, RO U 2016 00040 and A 2018 00833. These products are under international protection with the title of intellectual property and cannot be reproduced without the consent of the author.

Copyright© ing. Mihai DRAJA | Toate drepturile rezervate