Topper cu nanoparticule

RO: Topperul pentru pernă generator de aerosoli salini este un produs nou, unic în lume, obținut pe baza invențiilor RO U 2016 00037, RO U 2016 00040 şi RO U 2018 00050. Produsul este sub protecție internațională cu titlul de proprietate intelectuală şi nu poate fi reprodus fară acordul proprietarului.

EN: The saline aerosol generator pillow topper is a new product, unique in the world, obtained based on the inventions RO U 2016 00037, RO U 2016 00040 and RO U 2018 00050. The product is under international protection with the title of intellectual property and cannot be reproduced without the consent of the owner.

Copyright© ing. Mihai DRAJA | Toate drepturile rezervate